Case study on moral sense among Vietnamese youth under the current socialist-oriented economy

Tên tác giả:
Pham Thu Ha

Tên bài báo:
Case study on moral sense among Vietnamese youth under the current socialist-oriented economy

Tên tạp chí:
Universum: Social Sciences

Năm, số, trang:
2023
№ 5(96), pp. 23-28,
DOI - 10.32743/UniSoc.2023.96.5.15549,
ISSN 2311-5327.

Thông tin trích dẫn:
Pham Thu Ha (2023), Case study on moral sense among Vietnamese youth under the current socialist-oriented economy, Universum: Social Sciences, № 5(96), pp. 23-28, DOI - 10.32743/UniSoc.2023.96.5.15549, ISSN 2311-5327.

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top