Thông tin xuất bản tạp chí ISSN và hội thảo khoa học ISBN


Lịch hội thảo khoa học quốc tế có kỷ yếu ISBN dành cho nghiên cứu sinh, thạc sĩ, giảng viên > Tại đây

Các tạp chí chuyên ngành XHNV dành cho nghiên cứu sinh, giảng viên > Tại đây

Lịch các hội thảo khoa học trong nước > Tại đây

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top