Danh mục tạp chí khoa học và các nhà xuất bản trong và ngoài nước

Danh mục tạp chí khoa học và các nhà xuất bản trong và ngoài nước

* Danh mục tạp chí Hội đồng Giáo sư Nhà nước năm 2023 > Link

* Các tạp chí Khoa học trong nước > Link

* Tạp chí Khoa học nước ngoài > Link

* Nhà xuất bản trong nước > Link

* Nhà xuất bản uy tín trên thế giới > Link

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top