The political nature of cinema is evident in three masterpieces “The retired general”, “The past finder”, “The returnee” of Vietnamese cinema - Le Ngoc Ha Pham

Tên tác giả:
Le Ngoc Ha Pham

Tên bài báo:
The political nature of cinema is evident in three masterpieces “The retired general”, “The past finder”, “The returnee” of Vietnamese cinema

Tên tạp chí:
Universum: Philology and Art criticism


Năm, số, trang:

№ 11 (113), pp. 39-42, DOI - 10.32743/UniPhil.2023.113.11.16281, ISSN 2311-2859

Thông tin trích dẫn:
Le Ngoc Ha Pham (2023), The political nature of cinema is evident in three masterpieces “The retired general”, “The past finder”, “The returnee” of Vietnamese cinema, Universum: Philology and Art criticism, № 11 (113), pp. 39-42, DOI - 10.32743/UniPhil.2023.113.11.16281, ISSN 2311-2859

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top