CONTROLLING THE POWER OF THE POLITICAL PARTY UNDER HO CHI MINH’S THOUGHTS

Tên tác giả:
Nguyen Thi Thanh 


Tên bài báo:
Controlling the power of the political party under Ho Chi Minh’s thoughts


Tên tạp chí:
Universum: Social Sciences


Năm, số, trang:
№ 4 (95), pp. 52-55, DOI - 10.32743/UniSoc.2023.95.4.15231, ISSN 2311-5327.


Thông tin trích dẫn:
Nguyen Thi Thanh (2023), Controlling the power of the political party under Ho Chi Minh’s thoughts, Universum: Social Sciences, № 4 (95), pp. 52-55, DOI - 10.32743/UniSoc.2023.95.4.15231, ISSN 2311-5327.

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top