Identifying current religious resources in Vietnam - Tran Thi Hang

Tên tác giả:
Tran Thi Hang

Tên bài báo:
Identifying current religious resources in Vietnam

Tên tạp chí:
Universum: Social Sciences

Năm, số, trang:

№ 5(96), pp. 29-31, 

DOI - 10.32743/UniSoc.2023.96.5.15548, 

ISSN 2311-5327


Thông tin trích dẫn:
Tran Thi Hang (2023), Identifying current religious resources in Vietnam, Universum: Social Sciences, № 5(96), pp. 29-31, DOI - 10.32743/UniSoc.2023.96.5.15548, ISSN 2311-5327


----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top