Tháng 5/2023 - Đăng bài trên tạp chí khoa học ISSN có phản biện về Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tháng 5/2023 - Đăng bài trên tạp chí khoa học ISSN có phản biện về  Khoa học Xã hội và Nhân văn

Tạp chí khoa học về Khoa học Xã hội

Hạn nhận bài đến 18/5/2023

Hỗ trợ:

* Tạp chí ISSN có phản biện
* Bài báo gắn mã DOI
* Hỗ trợ nhanh, chi phí phù hợp
* Miễn phí hỗ trợ trong quá trình chỉnh sửa theo phản biện.
* Ngôn ngữ bài báo: tiếng Anh, tiếng Nga----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top