Tháng 5/2023 - Đăng bài trên tạp chí khoa học ISSN có phản biện về Tâm lý học và Giáo dục

Tháng 5/2023 - Đăng bài trên tạp chí khoa học ISSN có phản biện về Tâm lý học và Giáo dục

Tạp chí Tâm lý học và Giáo dục
Hạn nhận bài đến 28/5/2023

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top