Tháng 5/2023 - Đăng bài trên tạp chí khoa học ISSN có phản biện về Tạp chí Hóa học và Vật lý

Tháng 5/2023 - Đăng bài trên tạp chí khoa học ISSN có phản biện về  Tạp chí Hóa học và Vật lý

Tạp chí Hóa học và Vật lý

Hạn nhận bài đến 25/5/2023


----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top