Đặc trưng của phương thức sản xuất châu Á và những biểu hiện của nó trong công xã nông thôn Việt Nam hiện nay

Khuyến khích

Phạm Minh Đức - Lê Hà Anh - Phan Anh 

18032326 18032307 20032058 

Đặc trưng của phương thức sản xuất châu Á và những biểu hiện của nó trong công xã nông thôn Việt Nam hiện nay

Người hướng dẫn: TS. Phạm Quỳnh Chinh

--------------------------------

Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học, USSH - VNU năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top