Giá trị sống của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời đại số hiện nay - Lê Đình Đài

Giá trị sống của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời đại số hiện nay - Lê Đình Đài

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Khuyến khích 

Lê Đình Đài 

119032299

 Giá trị sống của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời đại số hiện nay 

Người hướng dẫn: PPGS.TS. Nguyễn Quang Hưng

--------------------------------

Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học, USSH - VNU năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com