Giá trị sống của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời đại số hiện nay - Lê Đình Đài

 Khuyến khích 

Lê Đình Đài 

119032299

 Giá trị sống của sinh viên Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn trong thời đại số hiện nay 

Người hướng dẫn: PPGS.TS. Nguyễn Quang Hưng

--------------------------------

Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học, USSH - VNU năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top