Hội thảo trực tuyến về tăng cường hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giữa Việt Nam – Nhật Bản

Hội thảo trực tuyến về tăng cường hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giữa Việt Nam – Nhật Bản

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Hội thảo trực tuyến về tăng cường hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giữa Việt Nam – Nhật Bản

Nhằm tăng cường hợp tác nghiên cứu trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường giữa Việt Nam – Nhật Bản tại khu vực Kyushu, Tổng Lãnh sự quán Việt Nam tại Fukuoka phối hợp với Đại học Kyushu tổ chức Tổ chức Hội thảo trực tuyến với chủ đề  "Research Collaboration between Japan & Viet Nam - Past and Future", trao đổi về quá trình và triển vọng hợp tác nghiên cứu giữa Việt Nam - Nhật Bản trong các lĩnh vực nông nghiệp và môi trường.

Thời gian: 16:00 – 18:00 ngày 11/3/2021 (giờ Nhật Bản)

Xem thêm thông tin tại đây.
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com