Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Bổ nhiệm Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Ngày 5/3/2021, Giám đốc ĐHQGHN đã ban hành Quyết định số 597/QĐ-ĐHQGHN về việc điều động và bổ nhiệm ông Lại Quốc Khánh, Phó Viện trưởng Viện Trần Nhân Tông giữ chức Phó Hiệu trưởng Trường ĐH Khoa học Xã hội và Nhân văn từ ngày 8/3/2021.

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com