Điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của triết học Mác - Lênin - SLIDE BÀI GIẢNG TRIẾT HỌC MÁC - LÊNIN


Điều kiện, tiền đề cho sự ra đời của Triết học Mác - Lênin. Slide bài giảng triết học Mác - Lênin. 

Tác giả: Mai K Đa, Khoa Triết học Trường Đại học Khoa học Xã hội và Nhân văn, Đại học Quốc gia Hà Nội
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top