Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục T. 10 S. Special (2020)

 Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục T. 10 S. Special (2020)

T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC

DOI: https://doi.org/10.47393/jshe.v10iSpecial

Đã xuất bản: Sep 27, 2020

Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục

SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP WEBQUEST TRONG DỰ ÁN “SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT QUA MỘT SỐ BÀI CA DAO NGỮ VĂN 10 NÂNG CAO” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THẨM MĨ CHO HỌC SINH

Sep 27, 2020

 1-9 Trần Thụy Anh


TỪ LÝ THUYẾT CỦA BAKHTIN, NGHĨ VỀ TÍNH ĐỐI THOẠI TRONG TIỂU THUYẾT VIỆT NAM ĐẦU THẾ KỈ XXI

Sep 27, 2020

 10-16 Thái Phan Vàng Anh


TƯƠNG TÁC GIỮA NGỮ ĐIỆU VÀ THANH ĐIỆU TRONG CÁC TÁC TỬ DIỄN NGÔN TRONG TIẾNG VIỆT MIỀN NAM

Sep 27, 2020

 17-24 Phạm Thị Thu Hà, Marc Brunelle, Hoàng Dũng


“NHÂN VỊ YÊU” TRONG “ĐI QUA THƯƠNG NHỚ” CỦA NGUYỄN PHONG VIỆT

Sep 27, 2020

 25-45 Bùi Bích Hạnh, Trần Hải DươngTỘI ÁC VÀ TRỪNG PHẠT TRONG TIỂU THUYẾT TẠ DUY ANH NHÌN TỪ TÂM THỨC SÁNG TẠO NGHỆ THUẬT

Sep 27, 2020

 46-55 Ngô Minh Hiền, Phạm Thị Thu Hương

 

LUÂN CANH TRÊN NƯƠNG RẪY, NGHI THỨC CỦA NGƯỜI BRU - VÂN KIỀU TRONG TRUYỆN CỔ

Sep 27, 2020

 56-62 Đàm Nghĩa Hiếu


BIỂU TƯỢNG BÓNG TRĂNG TRONG TRUYỆN KIỀU CỦA NGUYỄN DU

Sep 27, 2020

 63-69 Nguyễn Quang Huy


NGHỆ NHÂN HÁT - KỂ SỬ THI CHUYÊN NGHIỆP HAY KHÔNG CHUYÊN NGHIỆP?

Sep 27, 2020

 70-75 Nguyễn Việt Hùng


ƯU ĐIỂM CỦA VIỆC KHẮC HỌA CHÂN DUNG BẰNG TÁC PHẨM MEGA STORY TRÊN BÁO MẠNG ĐIỆN TỬ

Sep 27, 2020

 76-86 Phạm Thị Hương

 


NHỮNG BẢN THỂ HIỆN SINH TRONG VĂN XUÔI DƯƠNG NGHIỄM MẬU

Sep 27, 2020

 87-94 Lê Thị Hường


SIÊU HƯ CẤU VÀ HIỆU ỨNG DROSTE TRONG TIỂU THUYẾT NẾU MỘT ĐÊM ĐÔNG CÓ NGƯỜI LỮ KHÁCH CỦA ITALO CALVINO

Sep 27, 2020

 95-104 Nguyễn Phương Khánh


CHÂN DUNG NHÂN VẬT PUGACHEV TRONG TIỂU THUYẾT NGƯỜI CON GÁI VIÊN ĐẠI ÚY CỦA A.S. PUSHKIN: TỪ NGUYÊN TÁC TỚI BẢN DỊCH

Sep 27, 2020

 105-111 Vũ Thường Linh

 

MỘT SỐ KĨ NĂNG THẨM ĐỊNH THÔNG TIN CHO NGƯỜI DÙNG INTERNET VÀ MẠNG XÃ HỘI

Sep 27, 2020

 112-119 Trần Thị Yến Minh, Phạm Thị Hương


TỪ ĐIỂN PIGNEAUE DE BÉHAINE VÀ JEAN- LOUIS TABERD NHƯ LÀ NỀN TẢNG CỦA CHỮ QUỐC NGỮ

Sep 27, 2020

 120-132 Lê Nam, Nguyễn Văn Hiệp


NGHIÊN CỨU CÂU ĐẶC BIỆT TRONG TUYỂN TẬP “TRUYỆN NGẮN HAY CÁC TÁC GIẢ NỮ”

Sep 27, 2020

 133-142 Trịnh Quỳnh Đông Nghi, Lê Thị Thanh

 

XÂY DỰNG THANG ĐO ĐÁNH GIÁ NĂNG LỰC NGỮ PHÁP TIẾNG VIỆT CHO HỌC SINH NGƯỜI DÂN TỘC THIỂU SỐ

Sep 27, 2020

 143-151 Hồ Trần Ngọc Oanh

 

QUAN NIỆM “VĂN DĨ TẢI ĐẠO” VÀ NHỮNG BIỂU HIỆN CỐT LÕI TRONG VĂN CHƯƠNG TẢN ĐÀ

Sep 27, 2020

 152-158 Lê Thanh Sơn


ĐỀ XUẤT PHƯƠNG PHÁP DẠY VÀ HỌC YẾU TỐ HÁN VIỆT THÔNG QUA NGỮ LIỆU THÀNH NGỮ HÁN VIỆT

Sep 27, 2020

 159-164 Hoàng Hoài Thương

 


RỒNG/RẮN/NƯỚC – CHIM/TIÊN/CẠN: THÂN TỘC HUYỀN THOẠI THÁI

Sep 27, 2020

 165-173 Nguyễn Mạnh Tiến


HÌNH THÁI DIỄN NGÔN TRUYỆN KỂ VÀ MỘT LỐI DẪN VÀO TIỂU THUYẾT “SỐ ĐỎ” CỦA VŨ TRỌNG PHỤNG

Sep 27, 2020

 174-180 Nguyễn Thanh Trường


LỜI MỞ ĐẦU (SAPO) TRONG TÁC PHẨM PHỎNG VẤN TRÊN BÁO ĐÀ NẴNG

Sep 27, 2020

 181-187 Trần Thị Tuyết, Lê Vân Trúc Ly


---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top