Đăng báo quốc tế cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh, giảng viên các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đăng báo quốc tế cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh, giảng viên các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Đăng báo quốc tế cho thạc sĩ, nghiên cứu sinh, giảng viên các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn

http://www.xuatbanquocte.com/2020/12/ho-tro-ang-bao-quoc-te-cho-thac-si_19.html

XUẤT BẢN QUỐC TẾ sẽ hỗ trợ:    

- Dịch chuyên ngành Khoa học XHNV   

- Tìm kiếm các tạp chí phù hợp để gửi đăng trong thời gian ngắn nhất.

- Hỗ trợ biên tập theo form và chỉnh sửa kỹ thuật theo yêu cầu của tạp chí.

- Ngôn ngữ: tiếng Anh, tiếng Nga, tiếng Việt


Hy vọng được kết nối và hỗ trợ các anh chị.

Website: xuatbanquocte.com

E-mail: xuatbantapchi@gmail.com

Zalo: 0964.760.502Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com