SỬ DỤNG PHƯƠNG PHÁP WEBQUEST TRONG DỰ ÁN “SỰ GIÀU ĐẸP CỦA TIẾNG VIỆT QUA MỘT SỐ BÀI CA DAO NGỮ VĂN 10 NÂNG CAO” NHẰM PHÁT TRIỂN NĂNG LỰC THẨM MĨ CHO HỌC SINH

 Trần Thụy Anh

 ttanh_kv@ued.udn.vn

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Đà Nẵng

Corresponding Author(s) : Trần Thụy Anh

 ttanh_kv@ued.udn.vn

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, T. 10 S. Special (2020): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC

Article Published : Sep 27, 2020

Tóm tắt

Trên cơ sở một dự án dạy học, với sự hỗ trợ của phương pháp WebQuest, nghiên cứu về sự giàu và đẹp của tiếng Việt, hướng tới phát triển năng lực người học đáp ứng yêu cầu đổi mới chương trình giáo dục phổ thông, bài viết tập trung phân tích các biểu hiện của năng lực thẩm mỹ của học sinh qua dạy học các văn bản ca dao, ngôn ngữ văn học dân gian . Những lý giải được trình bày trong bài viết là cách học sinh tự nghiên cứu, tìm hiểu và sáng tạo dưới sự hướng dẫn, hỗ trợ, cung cấp tài liệu tham khảo từ giáo viên; qua đó mong muốn truyền tải được cái đẹp và giá trị nhân văn để nuôi dưỡng tâm hồn học sinh, đánh thức tình yêu và trách nhiệm của học sinh đối với tiếng mẹ đẻ.

Từ khóa

dạy học dự án; phương pháp WebQuest; năng lực thẩm mĩ; tiếng mẹ đẻ; văn học dân gian.

DOWNLOAD

NHẤP VÀO ĐÂY NẾU KHÔNG DOWNLOAD ĐƯỢC
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top