The relationship between State and Catholic Church at the local level: the case of Catholic village of Phung Khoang

 Nguyễn Quang Hưng     

The relationship between State and Catholic Church at the local level: the case of Catholic village of Phung Khoang               

Bogoslovni vestnik. Ephemerides Theologicae. Theological quaterly                         

521-533                               

2019      

2             

ISI/Scopushttp://www.xuatbanquocte.com/2020/09/the-relationship-between-state-and.html

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top