Các Ông Đạo khai lập Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn - Hậu Nguyễn Xuân

Các Ông Đạo khai lập Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn - Hậu Nguyễn Xuân

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Tạp chí Nghiên cứu tôn giáo

Tập. 176 No. 08 (2018)

Hậu Nguyễn Xuân

Từ khóa: Khai lập; ông đạo; Hiếu Nghĩa Tà Lơn

Tóm tắt

Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn khai lập ở Đồng bằng sông Cửu Long vào đầu thế kỷ XX với vai trò của Đức Giáo sư Nguyễn Ngọc An (tên thật là Nguyễn Văn An), quê ở Kinh Làng Phủ, huyện Cái Bè, tỉnh Tiền Giang. Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn thực hành phương châm, lối sống đạo trên tinh thần “Hiếu nghĩa”, lấy mục đích tu “nhân đạo” làm cốt lõi trong hành đạo của mình. Nghiên cứu Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn, đặc biệt là giai đoạn ông Nguyễn Văn An từ biệt gia đình tìm thầy học đạo, đến việc khai đạo và truyền đạo, sẽ nhận thấy được tầm quan trọng và sự ảnh hưởng của những ông Đạo thuộc dòng tôn giáo nội sinh ở Nam Bộ dẫn đến sự ra đời của Phật giáo Hiếu Nghĩa Tà Lơn.

DOWNLOADWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com