Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay


Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay 
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Giáo dục Lý luận.
2013.
№ 09.
Tr. 68-72.
#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top