Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay

Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Nghiên cứu triết học ở nước Nga hiện nay 
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Giáo dục Lý luận.
2013.
№ 09.
Tr. 68-72.

Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com