Skovorođa – Nhà triết học đúng nghĩa đầu tiên của nước Nga


Skovorođa – Nhà triết học đúng nghĩa đầu tiên của nước Nga
Giáo dục Lý luận.
2013.
№ 191.
Tr. 30-34.
Tác giả: Mai K ĐaBelow Post Ad