Skovorođa – Nhà triết học đúng nghĩa đầu tiên của nước Nga

Skovorođa – Nhà triết học đúng nghĩa đầu tiên của nước Nga

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn


ĐĂNG BÁO QUỐC TẾ GẤP TRONG THÁNG 5/2020
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
hạn nhận bài: 20/05/2020, chi tiết

Thông tin chi tiết »


Skovorođa – Nhà triết học đúng nghĩa đầu tiên của nước Nga
Giáo dục Lý luận.
2013.
№ 191.
Tr. 30-34.
Tác giả: Mai K Đa
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com