Skovorođa – Nhà triết học đúng nghĩa đầu tiên của nước Nga

Skovorođa – Nhà triết học đúng nghĩa đầu tiên của nước Nga

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »


Skovorođa – Nhà triết học đúng nghĩa đầu tiên của nước Nga
Giáo dục Lý luận.
2013.
№ 191.
Tr. 30-34.
Tác giả: Mai K Đa
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com