Vài nét về triết học Mác – Lênin ở nước Nga hậu Xô Viết


Vài nét về triết học Mác – Lênin ở nước Nga hậu Xô Viết 
Giáo dục Lý luận.
2014.
№ 218.
Tr. 55-58.
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top