Vài nét về triết học Mác – Lênin ở nước Nga hậu Xô Viết


Vài nét về triết học Mác – Lênin ở nước Nga hậu Xô Viết 
Giáo dục Lý luận.
2014.
№ 218.
Tr. 55-58.
Tác giả: Mai K Đa, Lê Thị Tuyết, Dương Quốc Quân
Below Post Ad