Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме

Tên bài báo: Протестантизм в контексте религиозной реконфигурации в современном Вьетнаме
Tên tạp chí: Общественные науки в современном мире: политология, социология, философия, история.
ISSN 2587-8611
Năm: 2019/02
Số: № 2 (14)
Trang: 27-31
Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng Phượng

Nguồn:


---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top