Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность


Tên bài báo: Распространение и развитие протестантизма во Вьетнаме: история и современность
Tạp chí: Научный форум: Юриспруденция, история, социология, политология и философия.
ISSN 2542-128Х       
Năm: 2019/02
Số: № 2 (26).
Trang: 23-29   
Tác giả: Mai K Đa, Dương Quốc Quân, Lê Thị Hồng Phượng


Nguồn:


---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top