Những khía cạnh triết học của cơ chế hình phạt trong khoa học pháp luật theo quan niệm của Michel Foucault - Bùi Quang Hưng, Mai K Đa

Tên tác giả:
Bùi Quang Hưng, Mai K Đa 


Tên bài báo:
Những khía cạnh triết học của cơ chế hình phạt trong khoa học pháp luật theo quan niệm của Michel Foucault 

Thông tin trích dẫn:
Những khía cạnh triết học của cơ chế hình phạt trong khoa học pháp luật theo quan niệm của Michel Foucault / Bùi Quang Hưng, Mai K Đa // Tạp chí Thanh niên nghiên cứu khoa học, 2023, số 42, tr. 92-94. ISSN 2734-9039. 

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top