A case of identity creation for modern Vietnamese poetry in 1939

Tên tác giả:

Tran Nho Thin

Tên bài báo:

A case of identity creation for modern Vietnamese poetry in 1939

Tên tạp chí:

Universum: Philology and Art criticism

Năm, số, trang:

2023, № 3(105), pp. 10-13.

DOI của bài báo:

10.32743/UniPhil.2023.105.3.15142

Chỉ số của tạp chí:

ISSN 2311-2859.

Thông tin trích dẫn:

Tran Nho Thin (2023), A case of identity creation for modern Vietnamese poetry in 1939, Universum: Philology and Art criticism, № 3(105), pp. 10-13, DOI: 10.32743/UniPhil.2023.105.3.15142, ISSN 2311-2859.

Full text

 


----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top