Cuộc tranh luận giữa người duy phương Tây và người duy Slavơ trong lịch sử tư tưởng Nga

Tên tác giả:
S.A. Nizhnikov


Tên bài báo:
Cuộc tranh luận giữa người duy phương Tây và người duy Slavơ trong lịch sử tư tưởng Nga - 

Thông tin trích dẫn:

Kỷ yếu hội thảo khoa học quốc tế "Triết học Nga và Việt Nam: lịch sử, vấn đề và triển vọng". NXB Đại học Quốc gia Hà Nội, 2023, tr. 13-22.


Bạn cần tài liệu này > LIÊN HỆ

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top