Feminism and sexuality in Vietnamese and Chinese literature (through short stories by Nguyen Ngoc Tu (Vietnam) and Wei Hui (China))

Tên tác giả:
Tran Thi Van Dung 

Tên bài báo:
Feminism and sexuality in Vietnamese and Chinese literature (through short stories by Nguyen Ngoc Tu (Vietnam) and Wei Hui (China))

Tên tạp chí:
Bulletin of Science and Education

Năm, số, trang:

2 (133), pp. 40-48. 

ISSN 2312-8089 (print), 

ISSN 2541-7851 (online), 

DOI: 10.24411/2312-8089-2023-10202.

Thông tin trích dẫn:
Tran Thi Van Dung (2023), Feminism and sexuality in Vietnamese and Chinese literature (through short stories by Nguyen Ngoc Tu (Vietnam) and Wei Hui (China)), Bulletin of Science and Education, №2 (133), pp. 40-48. ISSN 2312-8089 (print), ISSN 2541-7851 (online), DOI: 10.24411/2312-8089-2023-10202.

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top