Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo về TS. BHIMRAO AMBEDKAR - Nhà hoạt động công bằng xã hội vĩ đại

Thư mời viết bài tham luận cho Hội thảo về TS. BHIMRAO AMBEDKAR - Nhà hoạt động công bằng xã hội vĩ đại



LINK TẢI THƯ MỜI



----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top