HỌC TẬP PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP

Tên tác giả:

 Đinh Thị Hồng Vân

 dthvan@hueuni.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

 Nguyễn Ngọc Quỳnh Anh

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

 Nguyễn Thanh Hùng

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Huế, Việt Nam

Corresponding Author(s) : Đinh Thị Hồng Vân

 dthvan@hueuni.edu.vn


Tên bài báo:

HỌC TẬP PHÁT TRIỂN NGHỀ NGHIỆP CỦA GIÁO VIÊN PHỔ THÔNG: SỰ TÁC ĐỘNG CỦA MÔI TRƯỜNG HỌC TẬP


Tên tạp chí:

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, T. 11 S. 2 (2021)

https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.993


----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top