HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN VỀ TRẦM CẢM CHO NGƯỜI CAO TUỔI (NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI)

Tên tác giả:

 Phạm Thị Kiều Duyên

 ptkduyen@ued.udn.vn

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

 Nguyễn Thị Trâm Anh

Trường Đại học Sư phạm, Đại học Đà Nẵng, Việt Nam

Corresponding Author(s) : Phạm Thị Kiều Duyên

 ptkduyen@ued.udn.vnTên bài báo:
HOẠT ĐỘNG CHĂM SÓC SỨC KHỎE TÂM THẦN VỀ TRẦM CẢM CHO NGƯỜI CAO TUỔI (NGHIÊN CỨU TẠI THÀNH PHỐ QUẢNG NGÃI, TỈNH QUẢNG NGÃI)

Tên tạp chí:
Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, T. 11 S. 2 (2021)


Mental health care about depression in general and for the elderly is very important, contribute to strengthening the HDI for each country as well as its localities. The study was conducted on 1572 elderly people, 804 relatives/primary carers and 39 local mental health managers and managers based on a survey by means of a poll and a survey method. in-depth interview method. The results show that the rate of elderly people participating in depression prevention activities is very low (2.5%), elderly people and their bodies cope when the elderly show signs of depression, depression activities for the elderly have not been implemented locally. The study sets out the need for a model of mental health care for local elderly people.

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top