Financial autonomy towards university autonomy via the situation at University of Law - Hue university - Nguyen Tai Nang

Nguyen Tai Nang

Financial autonomy towards university autonomy via the situation at University of Law - Hue university

Economy and society (Institute of Management and Socio-Economic Development). 

№6 (85) 2021. 

ISSN 2225-1545.

Full Text----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top