Virtual office administration - A trend in modern office development - Truong Thi Mai Anh

Truong Thi Mai Anh.

Virtual office administration - A trend in modern office development


Economy and society

№7(86), 2021. 

ISSN 2225-1545


Full Text

PDF

----------
Share your research, Maximize your impacts


#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top