Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today

Nguồn xem

http://www.academic.vn/2021/05/factors-affecting-exercise-of-citizens.html


Thông tin bài báo

Duong Van Quy

Factors affecting the exercise of the citizens’ right to access to information in Vietnam today


Thông tin trích dẫn:

Humanitarian Scientific Bulletin. 

2021. №4. Pp. 169-174. 

ISSN 2541-7509. 

DOI: 10.5281/zenodo.4668681.
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top