Corporate Governance and Agency Cost: Empirical Evidence from Vietnam

 Corporate Governance and Agency Cost: Empirical Evidence from Vietnam

Anh Huu Nguyen, Duong Thuy Doan, Linh Ha Nguyen

Journal of Risk and Financial Management (2020), Vol 13, issue 5 ISI (ESCI)

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top