Determinants of Sustainability Disclosure: Empirical Evidence from Vietnam

 Determinants of Sustainability Disclosure: Empirical Evidence from Vietnam

Anh Huu Nguyen, Linh Ha Nguyen

The Journal of Asian Finance, Economics and Business Vol.7 No.6 pp.73-84 Scopus, ESCI

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top