The Impact of Intellectual Capital on Firm Value: Empirical Evidence From Vietnam

 The Impact of Intellectual Capital on Firm Value: Empirical Evidence From Vietnam

Anh Huu Nguyen, Duong Thuy Doan

International Journal of Financial Research (2020), Vol 14, No 4

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top