Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục T. 9 S. 3 (2019)

 T. 9 S. 3 (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC

Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục

TỔNG HỢP VÀ ĐẶC TRƯNG TÍNH CHẤT CỦA GRAPHENE OXIT (GO) ỨNG DỤNG LÀM PHỤ GIA GIA CƯỜNG CHO NANOCOMPOSITE TRÊN NỀN NHỰA EPOXY

Sep 26, 2019

 1-6 Lê Minh Đức , Đỗ Phú Long, Nguyễn Văn Vượng, Lê Kim Ngọc, Nguyễn Thị Diệu Hằng


NGHIÊN CỨU ẢNH HƯỞNG CỦA HỒ THỦY ĐIỆN SÔNG TRANH 2 ĐẾN VẬN CHUYỂN BÙN CÁT TRÊN SÔNG THU BỒN, TỈNH QUẢNG NAM

Sep 26, 2019

 7-11 Đặng Thị Hà , Alexandra Coynelb


PHỦ TỔNG QUÁT CỦA MÔĐUN VÀ MỘT VÀI KẾT QUẢ LIÊN QUAN

Sep 26, 2019

 12-18 Đào Thị Trang, Nguyễn Quốc Tiến, Trương Thị Thúy Vân


ĐÁNH GIÁ KHỐI LƯỢNG VÀ ĐỀ XUẤT GIẢI PHÁP XỬ LÍ PHỤ PHẨM MỘT SỐ CÂY TRỒNG CHỦ LỰC TRÊN ĐỊA BÀN TỈNH GIA LAI

Sep 26, 2019

 19-25 Trần Thị Thảo Trang , Trần Nguyễn Lâm Khương, Nguyễn Tuấn Anh, Nguyễn Minh Kỳ


ẢNH HƯỞNG CỦA CÁC NGUỒN NITƠ KHÁC NHAU ĐẾN SỰ SINH TRƯỞNG CỦA ARTHROSPIRA (SPIRULINA) PLATENSIS

Sep 26, 2019

 26-32 Phan Nhật Trường, Trần Thị Tường Vy, Phạm Thị Mỹ, Trịnh Thị Mậu


ẨM THỰC ĐƯỜNG PHỐ TRONG PHÁT TRIỂN DU LỊCH PHỐ CỔ HỘI AN, TỈNH QUẢNG NAM

Sep 26, 2019

 33-40 Lê Thị Thu Hiền, Lê Thị Diệu Mi


CHÍNH SÁCH CỦA THỰC DÂN PHÁP ĐỐI VỚI CÔNG GIÁO Ở VIỆT NAM (1884 - 1945)

Sep 26, 2019

 41-47 Phan Văn Khải, Nguyễn Duy Phương


CON NGƯỜI LÃNG QUÊN VÀ HÀNH TRÌNH TRUY TÌM THỜI GIAN ĐÃ MẤT TRONG TIỂU THUYẾT ĐỂ EM KHỎI LẠC TRONG KHU PHỐ CỦA PATRICK MODIANO

Sep 26, 2019

 48-54 Nguyễn Phương Khánh, Trần Thanh Nhàn


CHẾ ĐỘ APARTHEID TRONG TUỔI SẮT ĐÁ CỦA JOHN MAXWELL COETZEE

Sep 26, 2019

 55-63 Chu Đình Kiên


VAI TRÒ VÀ Ý NGHĨA CỦA KINH TẾ DỊCH VỤ THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG (1997 - 2017)

Sep 26, 2019

 64-72 Lưu Trang, Nguyễn Quốc Luật


THIẾT KẾ VÀ XÂY DỰNG SÁCH ĐIỆN TỬ TƯƠNG TÁC ÁP DỤNG THỬ NGHIỆM DẠY HỌC MÔN HỆ QUẢN TRỊ CƠ SỞ DỮ LIỆU Ở CẤP TRUNG HỌC PHỔ THÔNG

Sep 26, 2019

 73-84 Phạm Dương Thu Hằng, Võ Thị Mỹ Diệu, Trương Thị Mỹ Hiền, Tô Thị Tình, Đoàn Ngọc Quỳnh Trâm, Trần Văn Hưng, Vũ Thị Trà, Hồ Ngọc Tú


CẢI BIÊN TRÒ CHƠI DÂN GIAN - MỘT HƯỚNG ĐA DẠNG HÓA TRÒ CHƠI DẠY HỌC Ở TRƯỜNG MẦM NON

Sep 26, 2019

 85-90 Trần Viết Nhi 

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top