Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục T. 9 S. 2 (2019)

 T. 9 S. 2 (2019): TẠP CHÍ KHOA HỌC XÃ HỘI, NHÂN VĂN VÀ GIÁO DỤC

Đã xuất bản: Jun 30, 2019

Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục

PHÁT TRIỂN DU LỊCH TEAM BUILDING Ở THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG HIỆN NAY

Jun 30, 2019

 29-35 Lê Thị Thu Hiền, Lê Công Vũ

 PDF Read Statistic: 38


TÁC ĐỘNG CỦA SÁNG KIẾN “VÀNH ĐAI VÀ CON ĐƯỜNG” ĐỐI VỚI KHÔNG GIAN AN NINH VÀ PHÁT TRIỂN CỦA VIỆT NAM

Jun 30, 2019

 36-44 Trần Văn Hùng

 PDF Read Statistic: 47


CON NGƯỜI HẬU HIỆN ĐẠI TRONG TIỂU THUYẾT CUỘC ĐỜI VÀ THỜI ĐẠI CỦA MICHAEL K

Jun 30, 2019

 45-52 Chu Đình Kiên

 PDF Read Statistic: 12


NGUYỄN VĂN XUÂN VÀ VẤN ĐỀ CÔNG CHÚNG VĂN NGHỆ Ở VIỆT NAM (QUA TÁC PHẨM KHI NHỮNG LƯU DÂN TRỞ LẠI)

Jun 30, 2019

 21-28 Vũ Đình Anh

 PDF Read Statistic: 13


TÍNH TOÁN NHIỆT ĐỘNG HỌC CÁC THAM SỐ TỰ KHUẾCH TÁN TRONG KIM LOẠI SẮT

Jun 30, 2019

 17-21 Nguyễn Bá Tư, Tran Thi Hai, Hồ Khắc Hiếu

 PDF Read Statistic: 11


ĐÁNH GIÁ SỰ SINH TRƯỞNG, PHÁT TRIỂN VÀ NĂNG SUẤT CỦA GIỐNG MƯỚP ĐẮNG XANH ĐEN KAMI 999 TẠI HUYỆN HÒA VANG, THÀNH PHỐ ĐÀ NẴNG

Jun 30, 2019

 1-7 Nguyễn Minh Lý, Nguyễn Thị Mộng Thường

 PDF Read Statistic: 9


ỨNG DỤNG PHƯƠNG TRÌNH TIẾP TUYẾN ĐỂ SÁNG TẠO VÀ CHỨNG MINH MỘT SỐ BÀI TOÁN VỀ BẤT ĐẲNG THỨC

Jun 30, 2019

 7-16 Vũ Thị Minh Tường, Phạm Quý Mười

 PDF Read Statistic: 5


NHÂN VẬT TRONG TIỂU THUYẾT KHALED HOSSEINI DƯỚI GÓC NHÌN LIÊN VĂN HÓA

Jun 30, 2019

 53-61 Lê Khắc Bảo Long

 PDF Read Statistic: 5


SỰ HÌNH THÀNH CỘNG ĐỒNG NGƯỜI BABA NYONYA: PHÂN TÍCH TỪ TÁC ĐỘNG THƯƠNG MẠI GIỮA MALACCA VÀ TRUNG QUỐC TRONG THẾ KỈ XV - XVI

Jun 30, 2019

 62-67 Nguyễn Thị Phương Thảo

 PDF Read Statistic: 7


ĐÁNH GIÁ KHẢ NĂNG KHAI THÁC CÁC DI TÍCH LỊCH SỬ VĂN HÓA PHỤC VỤ PHÁT TRIỂN DU LỊCH Ở HUYỆN ĐẢO LÝ SƠN, TỈNH QUẢNG NGÃI

Jun 30, 2019

 68-78 Nguyễn Thanh Tưởng

 PDF Read Statistic: 5


VAI TRÒ CỦA INTERNET ĐỐI VỚI SỰ LỰA CHỌN NGHỀ NGHIỆP CỦA HỌC SINH TRUNG HỌC PHỔ THÔNG TẠI TP. HỒ CHÍ MINH VÀ TP. BIÊN HÒA, TỈNH ĐỒNG NAI

Jun 30, 2019

 79-89 Trần Thị Thanh Lan, Thái Huỳnh Anh Chi , Đỗ Hồng Quân

 PDF Read Statistic: 24


ẢNH HƯỞNG CỦA HOẠT ĐỘNG KIỂM TRA - ĐÁNH GIÁ KẾT QUẢ HỌC TẬP CỦA SINH VIÊN ĐỐI VỚI VIỆC ĐẠT ĐƯỢC CHUẨN ĐẦU RA

Jun 30, 2019

 90-98 Lê Thị Phương

 PDF Read Statistic: 10

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top