Thư mời viết tham luận tham gia hội thảo khoa học quốc tế "Một số khuynh hướng mới trong nghiên cứu tôn giáo đương đại"

Thư mời viết tham luận tham gia hội thảo khoa học quốc tế "Một số khuynh hướng mới trong nghiên cứu tôn giáo đương đại"

Nội dung của Hội thảo tập trung vào các chủ đề sau:

1/ Tôn giáo và khoa học ở Đông Á trong bối cảnh cách mạng công nghiệp 4.0. Kinh nghiệm các nước trong khu vực và tham chiếu cho Việt Nam;

2/ Tôn giáo và pháp quyền: Hợp tác quốc tế, kết quả nghiên cứu;

3/ Tôn giáo và kinh tế: Những nghiên cứu mới qua thực tiễn ở Việt Nam;

4/ Tôn giáo và văn hóa: kinh nghiệm ở nước ngoài và bài học cho Việt Nam;

5/ Tôn giáo như một nguồn lực văn hóa-xã hội: kinh nghiệm của quốc tế và bài học cho Việt Nam.


----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top