Tháng 5/2023 - Đăng bài trên tạp chí khoa học ISSN có phản biện về Y và dược cho nghiên cứu sinh, giảng viên

Tháng 5/2023 - Đăng bài trên tạp chí khoa học ISSN có phản biện về Y và Dược cho nghiên cứu sinh, giảng viên* Tạp chí ISSN có phản biện
* Bài báo gắn mã DOI
* Hỗ trợ nhanh, chi phí phù hợp
* Miễn phí hỗ trợ trong quá trình chỉnh sửa theo phản biện.
* Ngôn ngữ bài báo: tiếng Anh, tiếng Nga

Tạp chí khoa học về Y và dược
Hạn nhận bài đến 16/2023

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top