TÊN NHÂN VẬT VĂN HỌC NHƯ NHỮNG TÍN HIỆU NGHỆ THUẬT: GIẢI MÃ TÊN GỌI MỘT SỐ NHÂN VẬT TRONG TRUYỀN KÌ MẠN LỤC CỦA NGUYỄN DỮ

Tên tác giả:

https://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.979

 Nguyen Thanh Tung

 nguyentunghnue@gmail.com

Trường Đại học Sư phạm Hà Nội, Việt Nam

Corresponding Author(s) : Nguyen Thanh Tung

 nguyentunghnue@gmail.comTên bài báo:
TÊN NHÂN VẬT VĂN HỌC NHƯ NHỮNG TÍN HIỆU NGHỆ THUẬT: GIẢI MÃ TÊN GỌI MỘT SỐ NHÂN VẬT TRONG TRUYỀN KÌ MẠN LỤC CỦA NGUYỄN DỮ

Tên tạp chí:

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, T. 11 S. 2 (2021)

Là một kiệt tác của văn học trung đại Việt Nam, Truyền kì mạn lục cho thấy sự kế thừa và sáng tạo nghệ thuật của Nguyễn Dữ trên nhiều phương diện. cáchNguyễn Dữ đặt tên cho nhân vật trong tác phẩm của mình và biến nhiều cái tên thành những “tín hiệu nghệ thuật” cũng thể hiện sự kế thừa và sáng tạo đó. Ông đã tiếp thu cách đặt tên nhân vật từ truyền thống văn học Đông Á và văn học Việt Nam nói chung, từ Tiễn đăng tân thoại của Cù Hựu nói riêng. Đồng thời, ông còn sáng tạo thêm nhiều cách đặt tên mới nhằm thực hiện những dụng ý nghệ thuật khác nhau, trong đó nổi bật là cách đặt tên với dụng ý trào phúng. Bài viết tập trung phân loại, phân tích hệ thống tên nhân vật trong Truyền kì mạn lục nhằm khẳng định việc đặt tên nhân vật là một bút pháp độc đáo, đồng thời là một thành công nghệ thuật của Nguyễn Dữ.

----------
Share your research, Maximize your impacts
---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top