SỬ DỤNG FACEBOOK CÓ VẤN ĐỀ VÀ TRẦM CẢM Ở SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA CĂNG THẲNG VÀ LO ÂU

Tên tác giả:

ttps://doi.org/10.47393/jshe.v11i2.991

Ho Thi Truc Quynh

httquynh@hueuni.edu.vn

Trường Đại học Sư phạm - Đại học Huế, Việt Nam

Corresponding Author(s) : Ho Thi Truc Quynh

httquynh@hueuni.edu.vn


Tên bài báo:
SỬ DỤNG FACEBOOK CÓ VẤN ĐỀ VÀ TRẦM CẢM Ở SINH VIÊN ĐẠI HỌC HUẾ: VAI TRÒ TRUNG GIAN CỦA CĂNG THẲNG VÀ LO ÂU

Tên tạp chí:

Tạp chí Khoa học Xã hội, Nhân văn và Giáo dục, T. 11 S. 2 (2021)

Nghiên cứu này nhằm kiểm tra vai trò trung gian của căng thẳng và lo âu trong mối quan hệ giữa sử dụng Facebook có vấn đề và trầm cảm ở sinh viên Đại học Huế. Tổng cộng có 211 sinh viên Đại học Huế đã tham gia trả lời thang đo độ nghiện Facebook của Bergen và phiên bản rút gọn DASS 21. Kết quả nghiên cứu cho biết căng thẳng và lo âu đóng vai trò trung gian trong con đường từ sử dụng Facebook có vấn đề đến trầm cảm ở sinh viên. Những phát hiện của nghiên cứu này cung cấp cơ sở để đề xuất các biện pháp phòng ngừa và điều trị trầm cảm cho những sinh viên sử dụng Facebook có vấn đề.


----------
Share your research, Maximize your impacts

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top