Thư viện Quốc gia Việt Nam

Thư viện Quốc gia Việt Nam

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

Địa chỉ thư viện: Số 31 - Tràng Thi - Hoàn Kiếm - Hà Nội
Điện thoại: 024-38255397 (tổng đài)
Fax: 024-38253357
Website: http://www.nlv.gov.vn
Email: info@nlv.gov.vnWebsite: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com