A new integrated generalized multi-criteria group decision making approach for green supplier selection

 A new integrated generalized multi-criteria group decision making approach for green supplier selection

Anh Duc Do, Van Loi Ta, Chi Dung Canh, Quang Tuan Ta and Huu Van Luu

Uncertain Supply Chain Management 8 (2020) 813–820

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top