The impact of individual and environmental characteristics on student's entrepreneurial intention

Cong Doanh Duong, Huu Xuyen Nguyen, Thi Viet Nga Ngo, Van Hau Nguyen, Thi Phuong Linh Nguyen

2020

The impact of individual and environmental characteristics on student's entrepreneurial intention

Management Science Letters Vol.10, No.3, pp.599-608 Scopus

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top