The impact of income diversification on liquidity creation and financial performance of Vietnamese Commercial Banks

 Cuong Van Hoang, Loan Quynh Thi Nguyen, Manh Dung Tran, Tuan Dung Hoang

2020

The impact of income diversification on liquidity creation and financial performance of Vietnamese Commercial Banks

Accounting Vol.6 No.4, 2020 pp.553–568 Scopus

---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top