Tư tưởng dung thông tam giáo của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

 Khuyến khích

Phạm Xuân Anh - Trương Linh Vân - Nguyễn Hoàng Trường An 

18032312 20032139 20032047 

Tư tưởng dung thông tam giáo của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Người hướng dẫn: ThS. Ngô Đăng Toàn

--------------------------------

Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học, USSH - VNU năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top