Tư tưởng dung thông tam giáo của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Tư tưởng dung thông tam giáo của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm

Đăng báo Quốc tế ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
Hỗ trợ đăng báo quốc tế cho nghiên cứu sinh
tất cả các ngành Khoa học Xã hội và Nhân văn
trên các tạp chí và hội thảo khoa học. Chi tiết

Thông tin chi tiết »

 Khuyến khích

Phạm Xuân Anh - Trương Linh Vân - Nguyễn Hoàng Trường An 

18032312 20032139 20032047 

Tư tưởng dung thông tam giáo của Trạng Trình Nguyễn Bỉnh Khiêm 

Người hướng dẫn: ThS. Ngô Đăng Toàn

--------------------------------

Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học, USSH - VNU năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html
Website: xuatbanquocte.com
Email: xuatbantapchi@gmail.com