Ứng dụng phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh trong giảng dạy triết học Mác - Lênin

 Khuyến khích - Thân Đức Anh (nhóm trưởng) - Phạm Quang Duy 

18032313 18032330 

Ứng dụng phương pháp kể chuyện bằng hình ảnh trong giảng dạy triết học Mác - Lênin 

Người hướng dẫn: ThS.Hoàng Văn Thắng

--------------------------------

Danh sách các sinh viên đạt giải nghiên cứu khoa học cấp khoa Khoa Triết học, USSH - VNU năm học 2020-2021.

Nguồn: http://philosophy.ussh.vnu.edu.vn/vi/news/thong-bao/cac-cong-trinh-nckh-sinh-vien-dat-giai-cap-khoa-nam-hoc-2020-2021-56.html---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top