Kỷ yếu Hội thảo khoa học "Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"

"Văn hóa tôn giáo với sự phát triển xã hội"

Kỷ yếu, tài liệu của Hội thảo khoa học

Hội thảo được tổ chức vào ngày 24.4.2021 

tại Khoa Triết học, Trường Đại học Sư phạm Hà Nội

Kỷ yếu đươc xuất bản bởi Nhà xuất bản Hồng Đức

Kỷ yếu có 41-9 trang. 

ISBN 978-604-328-297-9


---***---

Xem thêm các bài viết vừa cập nhật trên eLIBRARY.vn

#buttons=(Bỏ qua !) #days=(20)

Hội thảo Khoa học QT xuất bản kỷ yếu ISBN, tham dự từ xa cập nhật tháng 10 và tháng 11 cho NCS và giảng viên XEM CHI TIẾT
Accept !
To Top